• image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

  Općina Dubrava

 • image

 • ]

 

Izbornik

Znamenitosti

Ispis E-mail

U Dubravi još od 12. st. postoji župa, u sastavu koje je u početku bilo i područje Ivanića. Zahvaljujući čestoj biskupovoj prisutnosti, jer je pripadala biskupskom vlastelinstvu, pretvorila se u važan crkveni centar.

Crkva Sv. Margarete

crkva sv margarete

Crkva je bila lijepa kasnogotička crkva, ali je teško stradala 1552. godine u turskim osvajanjima kad je uništeno i mjesto Dubrava. Obnovljena je krajem 16. st. Crkva je više puta pregrađivana i proširivana. Današnji je izgled s nadsvođenim svetištem i glavnim brodom dobila 1758. – 1765. godine. Unutrašnjost crkve odiše skladnom ljepotom oltara i crkvenog inventara.

Kontakt: Župni ured Dubrava,
tel: 01/2725-218

Slike ispod: crkva sv. Martina i bista Slavku Ježiću

sv.martin

jezic

Slike ispod:  spomenik braniteljima u Domovinskom ratu i spomenik palim borcima NOB-a

spomenik braniteljimaspomenik nob

Spomenici i znamenitosti

 • Crkva Sv. Margarete
 • Crkva Sv. Martina
 • Kapela Ranjenog Isusa
 • Bista Slavku Ježiću
 • Spomenik braniteljima u Domovinskom ratu
 • Spomenik palim borcima NOB-a

 

Kapela ranjenog Isusa

kapela ranjenog isusa

Slavko Ježić

Završio je romanistiku i slavistiku u Beču, te je bio intedant HNK-a i profesor književnosti na Višoj pedagoškoj školi i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autor je prve cjelovite povijesti hrvatske književnosti, a posebno se bavio razdobljem ilirizma. Pisao je pjesme i novele, prevodio je više jezika, te priredio nekoliko antologija i uredio kritička izdanja. Jedan je od utemeljitelja hrvatskog PEN-kluba.

Gospodarstvo

Ispis E-mail

Na području Općine Dubrava posluju uglavnom male tvrtke, obrtnici, poljoprivredna gospodarstva, a u najvećem broju ima malih seoskih obiteljskih gospodarstava.

Poslovni subjekti

zgrada gramip

Ukupno je registrirano 40 poslovnih subjekata u kojima je zaposleno oko 700 radnika. Najveće tvrtke na području općine koje zapošljavaju oko 70 posto od ukupnog broja zaposlenih su Gramip d.o.o., Sablić d.o.o., Mlinoprom i Poljostroj.

Po broju registritanih obrtnika općina Dubrava je sa 146 obrtnika proizvodnih i uslužnih djelatnosti jedna od “jačih” obrtničkih općina u Zagrebačkoj županiji, a u sektoru poljoprivrede organizirano je jedno veće poljoprivredno gospodarstvo koje raspolaže sa stotinjak muznih krava te jedno veće privatno ribnjačarstvo sa proizvodnjom svih vrsta slatkovodne ribe sa godišnjom proizvodnjom oko 400 tona.

ribnjaci

Ribnjaci Dubrava

zrno

Eko proizvodi sa imanja “Zrno”

umjetno jezero fuka

Umjetno jezero “Fuka”

Ciljevi u budućnosti

Zbog idealnih prirodnih uvjeta, očuvanog okoliša te relativno dobre prometne povezanosti i blizine Zagreba, gospodarski ciljevi općine u narednom razdoblju su ubrzani razvoj lovnog, ribolovnog i seoskog turizma te formiranje malih industrijskih i uslužnih pogona na području industrijske zone.

ZOO Rezervat Varoški lug

Specijalni zoološko–ornitološki rezervat Varoški lug leži unutar istoimene šumskogospodarske jedinice jugoistočno od Vrbovca te jugozapadno od Dubrave uz vodotok rijeke Glogovnice na površini od 811 hektara. Motiv za proglašenje rezervatom, ove samo relativno sačuvane prirodne cjeline šume hrasta lužnjaka s izuzetno raznolikim životinjskim svijetom, je otvaranje mogućnosti multidisciplinarnih znanstvenih istraživanja što je u skladu s akutnošću problematike ugroženosti biljnog i životinjskog svijeta.

varoski lug2

Bogatstvo životinjskih vrsta

Tu obitava veliki broj predstavnika srednjeeuropske faune: obični jelen, srna, divlja svinja, vidra, jazavac, divlja mačka, kuna zlatica, lisica, tvor, mala lasica, zerdav i dr.
Od ptica, svoje obitavalište tu su našle: crna roda, siva čaplja, žune, dijetlovi, sjenice, brgljezi, divlji golubovi, divlje grlice, liske, ronci, vodene kokošice, trstenjaci, vodomari, divlje patke i dr.
Od grabljivica tu su: škanjci, jastrebovi, lunje, gavran te kao izuzetno rijedak, orao štekavac ili bjelorepan.

Misija Općine Dubrava

Ispis E-mail

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubravapostane poželjno mjesto za rad i život. Općinska uprava Dubrava opredijeljena je za obavljanje svoje zakonom definirane djelatnosti na način koji osigurava potpuno zadovoljavanje potreba građana i ispunjavanje njihovih očekivanja i to posebno kroz: Poticanje građana na sudjelovanje u predlaganju i odlučivanju o poslovima koji se tiču njihovog svakodnevnog života i rada, Osiguranje potpune sukladnosti rada općinske uprave sa zahtjevima primjenjivih zakona i propisa, Dosljednu primjenu principa društveno odgovornog, transparentnog i antikoruptivnog djelovanja i Analiziranje i ocjenjivanje vlastitog rada uz praćenje zadovoljstva građana i utvrđivanje mogućnosti za neprekidno poboljšavanje učinkovitosti općinske uprave. Pri tom će posebna pozornost i svi raspoloživi materijalni i kadrovski resursi biti usmjereni na poboljšanje: uređenja naselja i stanovanje, prostornog i urbanističkog planiranja, komunalne djelatnosti, brige o djeci, socijalne skrbi, primarne zdravstvene zaštite, odgoja i osnovnog obrazovanja, kulture, tjelesne kulture i sporta, zaštite potrošača, zaštite i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarne i civilne zaštite, prometa na našem području, ostale poslove sukladno posebnim zakonima, te rada i učinkovitosti rada svih zaposlenika Općinske uprave kao i odnosa prema građanima sukladno visokim standardima etičkog i profesionalnog ponašanja. U cilju ostvarenja misije svi zaposlenici Općine Dubravaspremni su nesebično i požrtvovno obavljati sve povjerene im poslove, konstantno se obrazujući s ciljem postizanja što učinkovitijeg, etičnog i profesionalnog obavljanja poslova na dobrobit svih građana.

Župa

Ispis E-mail

Dragi čitatelju!

Dobro došao na stranice župe sv. Margarete koja poziva u svoje krilo. Odakle god ti pogled krene, završit će na njenom crveno obojanom tornju koji kao da priča o danima krvave dubravske povijesti.

Župna crkva sv. Margarete svoju povijest započinje još davne 1094. godine kad je ugarski kralj Ladislav  biskupu zagrebačkom Duhu darovao posjed Dubravu sa zemljom i šumom koja joj pripada.

1269. g se prvi puta spominje građenje crkve koja je bila dio tvrđe okružene s devet kula čineći tako biskupski grad. U njoj su se održali brojni crkveni sabori, a posebno je zapamtila onaj na kojem je Ivan Zapolja proglašen kraljem. Njena crvena boja svjedoči o krvavoj bitci s Turcima u kojoj je poginulo mnogo naroda i u kojoj je grad razoren. Današnja crkva sagrađena je oko 1500. godine, od cigle s jakim zidovima i oslikanim stropom. Bila su tu i dva kora te propovjedaonica. Glavni oltar posvećen sv. Margareti bio je oštećen pa je 1683. g podignut novi i nabavljena je nova slika sv. Margarete, koja se prikazuje s palmom u ruci što je znak njena mučeništva i đavlom kojeg drži na lancu. Oko crkve se nalazilo groblje do 1781. g kada je carica Marija Terezija zabranila sahrane oko crkava u središtima mjesta. Uz župnu crkvu tu su i kapela sv. Martina, kapela sv. Benedikta, kapela Trpećeg Isusa, koje zaokružuju dubravsko područje, te brojne kapele i križevi po selima oko Dubrave. Župnikovalo je tridesetak župnika i kapelana među kojima posebno treba spomenuti Josipa Galjufa, kasnijeg biskupa zagrebačkog i Andriju Palmovića, kapelana i pjesnika.

Danas crkvu sv. Margarete krasi glavni oltar posvećen sv. Margareti, te bočni oltar sv. Marije s Isusom i sv. Josipa. Rađeni su u baroknom stilu. U bočnim kapelama nalazi se oltar sv. Antuna pustinjaka kojeg mještani posebno štuju kao zaštitnika domaćih životinja i blaga i oltar sv. Križa kojeg nadvisuje kip sv. Valentina čiji se spomendan slavi i kojeg mještani zazivaju u zaštitu.

Our school goals

Naši ciljevi

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubrava postane poželjno mjesto za rad i život.

Opširnije