Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dubrava

Ispis E-mail

Predmet javnog natječaja je prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dubrava, na području katastarskih općina Bađinec, Brezje, Habjanovac, Marinkovac, Nova Kapela, Novaki, Paruževac, Vukšinac i Zetkan, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dubrava predviđeno za prodaju.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države“, na adresu Općine Dubrava u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Dubrava.

DOKUMENTACIJA: 

OBAVIJEST O RASPISIVANJU

JAVNI NATJEČAJ 

OBRAZAC PONUDE 

OBRAZAC IZJAVE