• image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

  Općina Dubrava

 • image

 • ]

 

Pristup informacijama

Ispis E-mail

Službenik za informiranje

Općina Dubrava javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Dubrava na sljedeće moguće načine:

 • putem telefona na broj: +385 (0) 2726-444
 • putem faksa na broj: +385 (0) 6531-763
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • poštom na adresu: Općina Dubrava, Braće Radić 2, 10 342 Dubrava
 • osobno na adresu: Općina Dubrava, Braće Radić 2, 10 342 Dubrava svakim radnim danom od 07:00 do 15:00.

Zakon o pravu na pristup informacijama: https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Obrasci za pristup informacijama putem kojih podnosite zahtjev službeniku za informiranje: 


SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE: Ivana Bačinski, administrativni referent za opće poslove, javno informiranje i civilnu zaštitu
Adresa/sjedište službenika za informiranje: Općina Dubrava, Braće Radić 2, 10 342 Dubrava
Tel. službenika za informiranje: +385 (0) 2726-444
Fax službenika za informiranje: +385 (0) 6531-763
E-mail službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radno vrijeme službenika za informiranje: svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u periodu od 07:00 do 15:00 sati. 

Upitnik za samoprocjenu

IZVJEŠĆA: 

   
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu      
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu      
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu      
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu      
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu      
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu      
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu      
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu 

Our school goals

Naši ciljevi

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubrava postane poželjno mjesto za rad i život.

Opširnije