Općinsko vijeće Općine Dubrava

Ispis E-mail

1.Predsjednik Općinskog vijeća, Darko Rajtar (Kandidacijska lista HDZ-a)

2.Potpredsjednica Općinskog vijeća, Ana Badrov Valentak (Kandidacijska lista HDZ-a)

3.Tomislav Crnogaj (Kandidacijska lista HDZ-a)

4.Franjo Špicar (Kandidacijska lista HDZ-a)

5.Dragutin Vuđan (Kandidacijska lista HDZ-a)

6.Robert Hrgić (Kandidacijska lista HDZ-a)

7.Sanja Martinčević (Kandidacijska lista HDZ-a)

8.Darko Major (Kandidacijska lista HDZ-a)

9.Gabriela Kovačić (Kandidacijska lista HDZ-a)

10.Danijel Truščec (Kandidacijska lista HDZ-a)

11.Boro Petrek (Kandidacijska lista SDP-a)

12.Ivana Dragija (Kandidacijska lista SDP-a)

13.Stevo Grgurić (Kandidacijska lista HSS-a)