Plan nabave i registar ugovora

Ispis E-mail

Planovi nabave Općine Dubrava 

Plan nabave dostupan je  na sljedećoj poveznici Elektroničkog oglasnika javne nabave:https://eojn.nn.hr/Oglasnik 

Upute za pretraživanje plana nabave na EOJN

Registar za preuzimanje

Registar ugovora dostupan je na sljedećoj poveznici Elektroničkog oglasnika javne nabave:https://eojn.nn.hr/Oglasnik 

Upute za pretraživanje registra ugovora na EOJN

Sukob interesa