• Naslovna
  • Kastracija/sterilizacija i mikročipiranje

KASTRACIJA/STERILIZACIJA I MIKROČIPIRANJE

Ispis E-mail

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova mikročipiranja pasa na području Općine Dubrava u 2024. godini

Općina Dubrava sufinancirat će vlasnicima pasa troškove mikročipiranja psa u iznosu od 13,27 eura (s PDV-om).

Mikročipiranje je moguće obaviti na slijedećim lokacijama: 

  1. Gejzir d.o.o., Veterinarska ambulanta Dubrava, Kalnička ulica bb, 10342 Dubrava;
  2. Veterinarska stanica Vrbovec d.o.o., lokacije:
  • Veterinarska ambulanta Dubrava 1, Nova Kapela 77a, 10342 Dubrava;
  • Veterinarska ambulanta Lonjica, Lonjica 110, 10341 Lonjica.

Ovaj Javni poziv otvoren je od 22. travnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine.

JAVNI POZIV

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE

 

9d4ea147dbc8cf048849

 

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova sterilizacije kuja na području Općine Dubrava u 2024. godini

Općina Dubrava sufinancirat će vlasnicima pasa troškove sterilizacije kuja u iznosu od 50% iznosa troškova, a maksimalno 40,00 eura (s PDV-om).

Sterilizaciju je moguće obaviti na slijedećim lokacijama: 

  1. Gejzir d.o.o., Veterinarska ambulanta Dubrava, Kalnička ulica bb, 10342 Dubrava;
  2. Veterinarska praksa Rajković, Ivančani 26, 10344 Farkaševac;
  3. Veterinarska stanica Vrbovec d.o.o., lokacije:
  • Veterinarska ambulanta Dubrava 1, Nova Kapela 77a, 10342 Dubrava;
  • Veterinarska ambulanta Lonjica, Lonjica 110, 10341 Lonjica.

Ovaj Javni poziv otvoren je od 22. travnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine.

JAVNI POZIV 

ZAHTJEV ZA SUFINACIRANJE

Trajna sterilizacija 00

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STERILIZACIJE I KASTRACIJE MAČAKA

OBRAZAC ZAHTJEVA: ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STERILIZACIJE I KASTRACIJE MAČAKA NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVA U 2024. GODINI

JAVNI POZIV KASTRACIJA I STERILIZACIJA page 0001