Proračun

Ispis E-mail

Konsolidirani financijski izvještaji za 2023. godinu
Prilozi:
- Potvrda predaje obrasca
- Referentna stranica

 

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2023.-30.06.2023.

 

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2023.-31.03.2023.

 

Godišnje izvršenje proračuna Općine Dubrava za 2022. godinu

Prilozi: 

 

Konsolidirani financijski izvještaji za 2022. godinu
Prilozi:

Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu

 

Proračun za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Prilozi:

I. izmjene i dopune Proračuna općine Dubrava za 2022. godinu

 

-Polugodišnje izvršenje Proračuna od 01.01. – 30.06.2022. godine,

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Dubrava za razdoblje 01.01. - 30.06.2022. godine

 

- Godišnje izvršenje proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2021.

 

Konsolidirani financijski izvještaji za 2021. godinu
Prilozi:
- Potvrda predaje obrasca
- Referentna stranica
- Konsolidirani obrasci PR-RAS, BIL, RAS-funkcijski, P-VRIO i OBVEZE
-Bilješke uz konsolidirane obrasce

 

Godišnje izvješće 2021 (Obrasci PR-RAS, BIL, RAS-funkcijski, P-VRIO i OBVEZE)

Prilozi:
Obrasci PR-RAS, BIL, RAS-funkcijski, P-VRIO i OBVEZE
Bilješke
Referentna stranica
Potvrda predaje obrasca

 

 

 

Proračun za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Prilozi:

 

II. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu

prilozi:

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Dubrava za razdoblje 01.01. - 30.06.2021. godine

Izvršenje Proračuna

 

I.izmjene i dopune proračuna za 2021.godinu

Prilozi: 

 

Naslov: Godišnje izvršenje proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2020.

Prilozi:

- Godišnje izvršenje proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2020.

- Odluka o raspodjeli viška prihoda

 

Naslov: Konsolidirani izvještaj za 2020. godinu

prilozi:

- Konsolidirani izvještaj za 2020. godinu

- Bilješke uz konsolidirane izvještaje

- Potvrda predaje obrasca

 

 

Naslov: Godišnje izvješće 2020 (Obrasci PR-RAS, BIL, RAS-funkcijski, P-VRIO i OBVEZE)

Prilozi:

Godišnje izvješće 2020 (Obrasci PR-RAS, BIL, RAS-funkcijski, P-VRIO i OBVEZE)

Bilješke uz godišnje izvještaje

Potvrda predaje obrasca

 

 

Proračun za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Prilozi:

 

 

II. izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu

prilozi:

 

I.izmjene i dopune proračuna za 2020.godinu

Prilozi: 

 

 Polugodišnje izvršenje proračuna od 01.01.-30.06.2020 godine

 Prilozi: 

 

Godišnje izvršenje proračuna Općine Dubrava za 2019. godinu

Prilozi:

 

 

Konsolidirano izvješće

Prilozi:

 

 

- Financijski izvještaj proračuna za 2019. godinu, prilozi: 

GFI 2019.

Bilješke uz GFI

Potvrda predanog obrasca

 

Plan nabave Općine Dubrava za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Dubrava za 2020. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

 

Plan proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Dubrava za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine

 

I. izmjene i dopune Proračuna općine Dubrava za 2019. godinu

Godišnje izvršenje proračuna Općine Dubrava za 2018. godinu


JAVNA NABAVA -PLAN ZA 2019

Plan proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021.

II. Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu


Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Dubrava za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine


I. Izmjene I dopune proračuna za 2018. godinu


IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVA ZA 2017 G - OPĆI DIO

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVA - POSEBNI DIO

PRORAČUN OPĆINE DUBRAVA ZA 2018 GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019 I 2020 G-OPĆI DIO

PRORAČUN OPĆINE DUBRAVA ZA 2018 GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019 I 2020G-POSEBNI DIO

PRORAČUN-ODLUKA O IZVRŠENJU 2018

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ZA 2018-2020

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Dubrava za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine