Udruge

Ispis E-mail

Na području općine Dubrava djeluje značajan broj udruga i volonterskih organizacija i to: 

1. Udruga umirovljenika općine Dubrava koji doprinose razvoju zdravstvena i socijalno-humanitarne zaštita u dijelu pomoći starijim osobama treće životne dobi, starijim i nemoćnim osobama i poticanju organiziranog korištenja slobodnog vremena starijih osoba. 

2. Udruga žena općine Dubrava  koja se bavi očuvanjem kulturne baštine i starih običaja Dubrave i Dubravskog kraja.

3. Udruga žena liječenih od raka dojke – Sveta Margareta koja radi na programu prevencije od oboljenja i promicanje zdravstvenih stilova života, kroz senzibiliranje javnosti za probleme oboljelih od raka dojke i podizanje svijesti o ranom otkrivanju takovih bolesti redovitim sistematskim pregledima.

4. Hrvatski časnički zbor Vrbovec koji djeluje za područja bivše Općine Vrbovec, pa tako i za Općinu Dubrava.

5. Udruga ČEŠKA BESEDA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE čiji rad se odnosi na promicanje tradicionalnih kulturnih običaja češke manjine u Hrvatskoj kroz sudjelovanje na raznim manifestacijama.

6. Kulturna udruga „Sveti Martin“ čiji rad se odnosi na  pokretanje folklorne sekcije, kreativne radionice za Uskrs i Božić, organizacija izložbe pisanica, organizacija likovne kolonije, sudjelovanje na uskršnjim i božićnim izložbama, Dani otvorenih vrata, tečaj slikanja, izložba članova udruge te sudjelovanje na „Picokijadi“. 

7. Udruga privatnih šumoposjednika „VRBA“ za organiziranja praktičnih akcija zaštite i poboljšanja okoliša: Održavanje šumskih prometnica na području gospodarskih jedinica privatnih šuma „Dubravsko – dunjarske šume“ i „Poljanski lug – Varoški lug“, održavanje (čišćenje i održavanje bankina, nasipavanje kamenog materijala na trup prometnice) šumskih prometnica na području k.o. Bađinec i k.o. Paruževac.

9. Udruga za autizam „Zagreb“  za organiziranje stanovanja za odrasle osobe iz spektra autizma gdje se na području općine Dubrava od tri jedinice nalazi jedna u Mostarima dok je treća u fazi realizacije i biti će smještena u Gornjem Vukšincu. 

8. Blok umirovljenika Dubrava za zaštitu prava osoba starije životne dobi, razvoj lokalne zajednice, pomaganje nemoćnim i starijim osobama, pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva, organiziranje slobodnih aktivnosti, organiziranje putovanja.

10. Udruga za promicanje kulture i umjetnosti ŠTAGALJ koja se bavi promicanjem poezije i umjetnosti (koncerti, kazalište, izložbe predstave i dr.).

11. Lovačka udruga „SOKOL“ Vukšinac iz područja jačanja građanskog aktivizma u zaštiti okoliša i održivom razvoju lokalne zajednice i organizacije praktičnih akcija zaštite i poboljšanja okoliša i zaštite divljači.

12. Lovačka udruga „GOLUB“ Dubrava iz područja očuvanja prirode i staništa divljih životinja – promicatelji ekološke svijesti u zajednici.

 

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE DUBRAVA

1  DSC 2779 768x422

Važno mjesto u općini Dubrava zauzimaju dobrovoljna vatrogasna društva kojih na području općine ima ukupno osam. Svih osam društava broji preko 600 aktivnih članova. Svojom požrtvovnošću, riskirajući često i svoje živote uvijek su među prvima u otklanjanju posljedica požara ili drugih štetnih i opasnih pojava na području općine, pa i šire.
Vatrogasna zajednica općine Dubrava osnovana je 12. lipnja 1993. godine, udruživanjem dobrovoljnih vatrogasnih društava i to:

  • DVD Dubrava
  • DVD Mostari
  • DVD Nova Kapela
  • DVD Paruževac
  • DVD Podlužan
  • DVD Vukšinac
  • DVD Zvekovac
  • DVD Koritna