2023. godina

Ispis E-mail

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2023. GODINU

 

SAVJETOVANJA U TIJEKU: 

 1. ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE DUBRAVA

2. ODLUKA O VISINI POREZNIH STOPA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK

3. PRORAČUN OPĆINE DUBRAVA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

4.  II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

5. IZMJENE PROGRAMA IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2023. 

6. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI 2023.

7. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU 2023.

8. IZMJENE PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH 2023.

9. IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2023.

10. IZMJENE PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA 2023.

11. PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2024.

12. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2024. GODINI

12. PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA LEGALIZACIJE OBJEKATA 2024.

13. PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH ZA 2024. GODINU

14. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2024 g

15. PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA U 2024. GODINI

16. PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_U_OBRAZOVANJU 2024.

17. ŠUMSKI DOPRINOS - PROGRAM 2024. g.

 

ZAVRŠENA SAVJETOVANJA: 

1. ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA 

2. ODLUKA O DIMNJAČARSKOJ SLUŽBI 

3. ODLUKA O GROBLJIMA 

4.  PLAN PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

5. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVA ZA 2023. GODINU - OPĆI I POSEBNI DIO (OD 01.07. - 30.07.2023.)

           - Opći dio 

           - Posebni dio

           - Obrazac