PROSTORNI PLAN

Ispis E-mail

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

 

Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubrava.

Javna rasprava trajat će od 12. prosinca 2022. do  21.prosinca 2022.

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubrava možete pogledati ovdje 

O B A V I J E S T: Javna rasprava o V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Dubrava

TRAJANJE: 14. - 25.11.2022. godine 

Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubrava bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Kulturnog centra Općine Dubrava, svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 sati.

Tekstualni dio možete preuzeti ovdje

Grafički dio možete preuzeti ovdje.