• image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

  Općina Dubrava

 • image

 • ]

 

 • Naslovna
 • Dječji vrtić Dubrava planira prijem za 2 polaznika na stručno osposobljavanje

Dječji vrtić Dubrava planira prijem za 2 polaznika na stručno osposobljavanje

Ispis E-mail

Na temelju članka 39. Statuta Dječjeg vrtića Dubrava, ravnateljica Dječjeg vrtića Dubrava dana 1. rujna  2017. donosi:

PLAN PRIJEMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U DJEČJI VRTIĆ DUBRAVA ZA 2017./2018. GODINU

Dječji vrtić Dubrava planira prijem za 2 polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2017./2018. godini.

Planira se prijem za odgojitelja sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili diplomskim sveučilišnim studijem.

                                                                                               II

Prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Plan prijema provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

                                                                              

                                                                                              III

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranici Općine Dubrava i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Klasa: 112-07/17-09/1

Ur.Broj: 238-05-70/17

U Dubravi, 1. rujna 2017.

                                                                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                                                                         Nataša Batković

Our school goals

Naši ciljevi

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubrava postane poželjno mjesto za rad i život.

Opširnije