• image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

  Općina Dubrava

 • image

 • ]

 

 • Naslovna
 • POZIVAJU SE MJEŠTANI DA ODMAH PRISTUPE UNIŠTAVANJU KOROVA – AMBROZIJE NA SVOJEM ZEMLJIŠTU.

POZIVAJU SE MJEŠTANI DA ODMAH PRISTUPE UNIŠTAVANJU KOROVA – AMBROZIJE NA SVOJEM ZEMLJIŠTU.

Ispis E-mail

  POZIVAJU  SE  MJEŠTANI  DA ODMAH  PRISTUPE  UNIŠTAVANJU               

                  KOROVA – AMBROZIJE NA SVOJEM ZEMLJIŠTU.

            UNIŠTAVANJE  KOROVA OBVEZA JE SVIH  MJEŠTANA.. 

 

                                     O B A V I J E S T

Temeljem Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Narodne novine broj 72/07), i  Odluke  o agrotehničkim  mjerama  te  uređivanju  i održavanju  poljoprivrednih rudina  (“Glasnik zagrebačke županije” broj: 16/16).

      POZIVAJU  SE  MJEŠTANI  DA ODMAH  PRISTUPE  UNIŠTAVANJU               

                  KOROVA – AMBROZIJE NA SVOJEM ZEMLJIŠTU.

            UNIŠTAVANJE  KOROVA OBVEZA JE SVIH  MJEŠTANA..  

 

NEPRIDRŽAVANJE NAPRIJED NAREČENE OBVEZE POVLAČI ZA SOBOM PREKRŠAJNU ODGOVORNOST I SANKCIONIMRANJEM:

 • fizička osoba, novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00  kuna,
 • fizička osoba – obrtnik, novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00  kuna,
 • pravna osoba u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna,
 • odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 500,00 do 2.000,00 

 

Obilazak terena izvršit će poljoprivredni redar Općine Dubrava, te nakon utvrđenih nepravilnosti  izdavati Obvezne prekršajne naloge. 

 

ISTO TAKO MOLE   SE  MJEŠTANI  DA UKOLIKO  UOČE  NEUKLONJENE STABLJIKE  AMBROZIJE  DA  TO  DOJAVE  U  OPĆINU  DUBRAVA, OSOBNO, ILI  NA BROJEVE  TELEFONA 2726-166, 2728-788.   ILI  2725-821.

                                                                    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Our school goals

Naši ciljevi

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubrava postane poželjno mjesto za rad i život.

Opširnije