• image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

  Općina Dubrava

 • image

 • ]

 

 • Naslovna

Vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Ispis E-mail

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Dubrava i to:

 • dio poslovnog prostora u Dubravi, Braće Radić 2, na kč. br. 110 k.o. Dubrava, koji se nalazi u na krovu poslovne zgrade, a sastoji se od jedne prostorije, ukupne površine 10 m2.

Namjena poslovnog prostora: smještaj eki pokretnih mreža.

Početna cijena: 3,00 eura/m2 mjesečno.

Trajanje zakupa: određeno vrijeme od 5 godina, s mogućnošću produljenja.

Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. 

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Općine Dubrava i na oglasnoj ploči Općine Dubrava, odnosno do 25.06.2024. godine.

JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC P-1

Our school goals

Naši ciljevi

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubrava postane poželjno mjesto za rad i život.

Opširnije