• image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

  Općina Dubrava

 • image

 • ]

 

(OBAVIJEST)

Ispis E-mail

Poštovani,

obavještavamo vas da će se od 01.04.2023. godine na području općine Dubrava primjenjivati nove cijene pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada prilikom čega će se usluga obračunavati razmjerno količini predanom miješanog komunalnog otpada, gdje je kriterij količine otpada volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika.

Na vaše kućne adrese koncesionar EKO-FLOR PLUS d.o.o. poslao je obavijest o primjeni novih cijena pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Dubrava.

Općina Dubrava će sufinancirati trošak cijene javne usluge za korisnike zajamčene minimalne naknade u iznosu od 100%, te za staračka kućanstva (kućanstva u kojima su sve osobe starije od 65 godina) u iznosu od 50%.

kante za odvajanje

Our school goals

Naši ciljevi

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubrava postane poželjno mjesto za rad i život.

Opširnije