JAVNI RADOVI - RADNIK/ICA NA REVITALIZACIJI JAVNIH POVRŠINA

Ispis

Objavljen je natječaj za javni rad - Radnik/ca na revizalizaciji javnih površina. 

Natječaj vrijedi od 21. lipnja do 29. lipnja 2021. godine. 

Sve  informacije pronađite na stranici https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=114647938

Ciljane skupine

1.Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to:

  • ­bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,
  • ­osobe starije od 501prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
  • ­osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

2. Korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

3.

  • ­osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,
  • ­osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci,
  • ­mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci,
  • ­mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci.

1) Obuhvaća osobe od navršene 50. godine