• image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

   
 • image

  Općina Dubrava

 • image

 • ]

 

 • Naslovna
 • -„USKRSNICE“ za umirovljenike, nezaposlene i korisnike zajamčene minimalne naknade-

-„USKRSNICE“ za umirovljenike, nezaposlene i korisnike zajamčene minimalne naknade-

Ispis E-mail

Općinsko vijeće općine Dubrava donijelo je Odluku o isplati jednokratne naknade (uskrsnice) umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima zajamčene minimalne naknade.
Prijave traju od 01. travnja 2021. pa sve do 15. travnja 2021. 
Potrebna dokumentacija ubacuje se u kutiju koja se nalazi u prizemlju Općine, a poštar će donositi „Uskrsnice“ na vašu adresu.
 
Jednokratne naknade – uskrsnice, iznose:
1. za umirovljenike:
- 150,00 kuna, koji primaju mirovinu manju od 2.000,00 kuna,
- 100,00 kuna ostale umirovljenike.
2. nezaposlene osobe prijavljene na HZZ-u
- 150,00 kuna,
3. socijalno ugrožene – korisnike zajamčene minimalne naknade
- 150,00 kuna.
 
Osobe koje ostvaruju pravo na isplatu jednokratne naknade – uskrsnice prijave će izvršiti na način da će u kutiju ubaciti zadnji odrezak od mirovine ili potvrdu HZZ-a Vrbovec, da je upisan/a u evidenciju nezaposlenih.
Korisnici minimalne naknade prijavljuju se na način da donose osobnu iskaznicu u Općinu Dubravu u ured Šturbek Dejane, a istu mogu kontaktirati na telefon 01 6531 763.
Jedinstveni upravni odjel

Our school goals

Naši ciljevi

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Dubrava, težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Dubrava je efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Dubrava postane poželjno mjesto za rad i život.

Opširnije