- RECIKLAŽNO DVORIŠTE -

Ispis

Potpisan je Ugovor s izvođačem radova za izgradnju reciklažnog dvorišta.
Projekt vrijedan 2.680.000,00 kuna, sufinanciran je sredstvima iz fondova Europske unije.