Plan preventivne proljetne deratizacije na području Općine Dubrava u 2018. godini  

Ispis

Plan preventivne proljetne deratizacije na području Općine Dubrava u 2018. godini  

Na temelju Ugovora o deratizaciji na području Općine Dubrava za 2018. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih  usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o:

 

PLANU DERATIZACIJE  NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVA

21.svibanj 2018.

-

SVINJAREC, BAĐINEC, KOSTANJ, PODLUŽAN, ZGALIŠĆE, KUNĐEVAC, VUKŠINAC GORNJI I VUKŠINAC DONJI

     

22.svibanj 2018.

-

NOVAKI, GRABEREC, ZETKAN, MOSTARI, MARINKOVAC GORNJI, MARINKOVAC DONJI I PEHARDOVAC

     

23.svibanj 2018.

-

ZVEKOVAC, PARUŽEVAC, RADULEC, BREZJE, DUBRAVSKI MARKOVAC, KORITNA I LADINA

     

24.svibanj 2018.

-

NOVA KAPELA, STARA KAPELA, HABIJANOVAC, I ŽUKOVEC

     

25.svibanj 2018.

-

DUBRAVA PO ULICAMA

     

26.svibanj 2018.

-

DUBRAVA PO ULICAMA

                               

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener).   Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

Kontakt osoba Tomislav Bilić, sanitarni teh. 099/2642-898.