Odluka

Ispis

Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Dubrava možete pogledati ovdje