POZIVAJU SE MJEŠTANI DA ODMAH PRISTUPE UNIŠTAVANJU KOROVA – AMBROZIJE NA SVOJEM ZEMLJIŠTU.

Ispis

  POZIVAJU  SE  MJEŠTANI  DA ODMAH  PRISTUPE  UNIŠTAVANJU               

                  KOROVA – AMBROZIJE NA SVOJEM ZEMLJIŠTU.

            UNIŠTAVANJE  KOROVA OBVEZA JE SVIH  MJEŠTANA.. 

 

                                     O B A V I J E S T

Temeljem Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Narodne novine broj 72/07), i  Odluke  o agrotehničkim  mjerama  te  uređivanju  i održavanju  poljoprivrednih rudina  (“Glasnik zagrebačke županije” broj: 16/16).

      POZIVAJU  SE  MJEŠTANI  DA ODMAH  PRISTUPE  UNIŠTAVANJU               

                  KOROVA – AMBROZIJE NA SVOJEM ZEMLJIŠTU.

            UNIŠTAVANJE  KOROVA OBVEZA JE SVIH  MJEŠTANA..  

 

NEPRIDRŽAVANJE NAPRIJED NAREČENE OBVEZE POVLAČI ZA SOBOM PREKRŠAJNU ODGOVORNOST I SANKCIONIMRANJEM:

  • fizička osoba, novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00  kuna,
  • fizička osoba – obrtnik, novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00  kuna,
  • pravna osoba u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna,
  • odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 500,00 do 2.000,00 

 

Obilazak terena izvršit će poljoprivredni redar Općine Dubrava, te nakon utvrđenih nepravilnosti  izdavati Obvezne prekršajne naloge. 

 

ISTO TAKO MOLE   SE  MJEŠTANI  DA UKOLIKO  UOČE  NEUKLONJENE STABLJIKE  AMBROZIJE  DA  TO  DOJAVE  U  OPĆINU  DUBRAVA, OSOBNO, ILI  NA BROJEVE  TELEFONA 2726-166, 2728-788.   ILI  2725-821.

                                                                    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL