Znamenitosti

U Dubravi još od 12. st. postoji župa, u sastavu koje je u početku bilo i područje Ivanića. Zahvaljujući čestoj biskupovoj prisutnosti, jer je pripadala biskupskom vlastelinstvu, pretvorila se u važan crkveni centar.

Crkva Sv. Margarete

Crkva je bila lijepa kasnogotička crkva, ali je teško stradala 1552. godine u turskim osvajanjima kad je uništeno i mjesto Dubrava. Obnovljena je krajem 16. st. Crkva je više puta pregrađivana i proširivana. Današnji je izgled s nadsvođenim svetištem i glavnim brodom dobila 1758. – 1765. godine. Unutrašnjost crkve odiše skladnom ljepotom oltara i crkvenog inventara.

Kontakt: Župni ured Dubrava,
tel: 01/2725-218

 

 

 

Slike ispod: crkva sv. Martina i bista Slavku Ježiću

 

 

 

 

 

 

 

 

Slike ispod:  spomenik braniteljima u Domovinskom ratu i spomenik palim borcima NOB-a

 

 

 

 

 

 

 

 

Spomenici i znamenitosti

  • Crkva Sv. Margarete
  • Crkva Sv. Martina
  • Kapela Ranjenog Isusa
  • Bista Slavku Ježiću
  • Spomenik braniteljima u Domovinskom ratu
  • Spomenik palim borcima NOB-a


Kapela ranjenog Isusa

 

Slavko Ježić

Završio je romanistiku i slavistiku u Beču, te je bio intedant HNK-a i profesor književnosti na Višoj pedagoškoj školi i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autor je prve cjelovite povijesti hrvatske književnosti, a posebno se bavio razdobljem ilirizma. Pisao je pjesme i novele, prevodio je više jezika, te priredio nekoliko antologija i uredio kritička izdanja. Jedan je od utemeljitelja hrvatskog PEN-kluba.