«

»

tra.
03
2017

Zagrebačka županija dodijelila Općini Dubrava 340.000,00 kuna

U petak, 31.03.2017. načelnik općine Dubrava Branimir Katalenac potpisao je sa županom Zagrebačke županije Stjepanom Kožićem tri ugovora o sufinanciranju na temelju kojih će Zagrebačka županija doznačiti Općini Dubrava sredstva u iznosu od 340.000,00 kuna.

Konkretno, Zagrebačka županija sufinancirat će projekt sanacije krovišta mjesnog doma u Novoj Kapeli, projekt sanacije krovišta, stolarije i fasade Doma umirovljenika u Dubravi te projekt e-mobilnosti za nabavu pametne klupe i izgradnju e-punionice.IMG_2196