«

»

tra.
21
2017

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2017. godini

Prijedlozi se podnose na adresu: Zagrebačka županija, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom “PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI”

natjecaj_za_podnosenje_prijedloga_za_dodjelu_javnih_priznanja_za_dodjelu_javnih_priznanja_zagrebacke_zupanije_za_2017_godini