Kultura i obrazovanje

Kultura

U Dubravi djeluje samo jedno kulturno-umjetničko društvo, “Frankopan”. Okuplja mlade i njeguje tradiciju plesova i pjesama svojeg zavičaja, ali i cijele sjeverozapadne i istočne Hrvatske.
Ostali vidovi kulture odražavaju se više ili manje na pojedinačnom trudu i radu pa je tako poznato slikarstvo sa nekoliko samoukih nadarenih slikara, zatim kulturna zbivanja koja se održavaju u “Štaglju” Kostanj 49, selu nedaleko Dubrave. Tamo se okupljaju glumci, glazbeni umjetnici, operni pjevači i sl., te izvode predstave nekoliko puta godišnje

 Štagalj.info

Slike ispod: Festival ruske kulture u Štaglju

Obrazovanje

Na području Dubrave nalazi se Dječji vrtić u Dubravi, te Osnovna škola Dubrava sa područnim školama u Kapeli, Bolču i Farkaševcu.

Osnovna škola Dubrava

Adresa:
Sv. Margarete15
10342 DUBRAVA

Telefon:
01 / 2790-633

Fax:
01 / 2790-633

 

Dječiji vrtić Dubrava

Adresa:
Radnička 8
10342 DUBRAVA

Telefon:
01/2725-053