«

»

kol.
20
2013

Javni radovi

Općina Dubrava će od 01. rujna 2013. do 28. veljače 2014. godine u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje provoditi program javnih radova pod nazivom “Ekologija za kvalitetu života”. Program se temelji na djelatnostima, akcijama i radovima kojima je prvenstveni zadatak zaštita prirodnog okoliša sa ruralnim izgledom prostora općine Dubrava, društveno korisnim radom i neprofitnom principu.

U programu javnih radova sudjelovat će dvije osobe s područja općine Dubrava prijavljene na  Zavodu za zapošljavanje, a koje su nezaposlene preko 36 mjeseci.

Sredstva za plaće osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje, a materijalna sredstva za rad Općina Dubrava.

Program se planira provoditi u svim naseljima na području Općine Dubrava.

Glavni ciljevi programa su:

1. Zaštita životnog okoliša i javnih površina na području Općine Dubrava s posebnim naglaskom na saniranje divljih odlagališta otpada;

2. Gospodarenje otpadom u dijelu koji se odnosi na sanaciju divljih odlagališta;

3. Revitalizacija javnih površina, a posebice parkova, dječjeg vrtića, osnovne škole, igrališta;

4. Uređenje i očuvanje prirodne baštine na području općine Dubrava.